dijous, 17 de maig del 2018

Concurs de fotografia naturalista curs 2017-18

Per penjar les fotografies, aquí teniu els enllaços per cursos:

     Alumnat de 1r d’ESO:

     Alumnat de 2n d’ESO:

     Alumnat de 3r d’ESO:

     Alumnat de 4t d’ESO:
https://goo.gl/forms/F23AKd6BV7IBK2Eg1
BASES
VIII CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA curs 2017-18


1.    L'esperit del concurs és el de destacar fotogràficament els valors del món natural en qualsevol dels seus aspectes. La participació és oberta als alumnes i al professorat de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell.

2.    Les fotografies es presentaran en suport digital. La presa de fotografies haurà d'estar d'acord amb el codi ètic de la SCFN (Societat Catalana de Fotògrafs de Natura), consultable a: http://ichn.iec.cat/SCFotògrafsNatura.htm i recollit al revers d'aquestes bases.

3.    La inscripció i enviament de les fotografies s’efectuarà a través dels enllaços següents:     Alumnat de 1r d’ESO:

     Alumnat de 2n d’ESO:

     Alumnat de 3r d’ESO:

     Alumnat de 4t d’ESO:

4.    El termini màxim de presentació serà el divendres dia 2 de juny.

5.    Cada autor haurà de presentar tres fotografies, una per cada categoria.

6.    Es donarà un premi per a la millor fotografia de cada nivell de l’ESO.

Les bases del concurs també es poden consultar a la web de l’Institut, a l’apartat “Escola Verda” del bloc “Projectes” del menú de la banda dreta; i al bloc de l’Escola Verda, al que es pot accedir des de l’apartat citat de la web del centre.

7.    Premis:

     Un certificat expedit per l’Institut Joan Brudieu que acredita el/la premiat/da
     La fotografia premiada impresa
     Un val de compra per import de 25 € a un comerç de La Seu.

8.    Lliurament de premis:
     El lliurament de premis tindrà lloc el divendres 18-6-2018 a l’hora de pati.
Codi ètic per a fotògrafs associats
a la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura

Els fotògrafs de natura som conscients que la nostra activitat, com totes les que es duen a terme en un entorn natural, comporta sempre una intrusió a la natura i, inevitablement, es causen molèsties als éssers vius. Pel tal que l’impacte de la nostra activitat sigui el més lleu possible i que no perduri en el temps i, també, per assegurar i mantenir la nostra credibilitat, els fotògrafs membres de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura ens comprometem a seguir el següent codi ètic:
1.    La conservació del paisatge, la vida i la tranquil·litat dels éssers vius i l’equilibri establert en un medi determinat sempre seran més importants que l’obtenció de les imatges.
2.    Cal documentar-se àmpliament respecte del que anem a fotografiar, ja sigui un paisatge o la flora o la fauna d’un indret, per tal de prevenir actuacions que comportin conseqüències no desitjades.
3.    També cal dominar les tècniques no perjudicials d’aproximació o d’atracció dels animals (instal·lació d’amagatalls, menjadores o punts d’aigua; utilització de reclams, tècniques de camuflatge, nius artificials, etc.) i aplicar-les correctament. I és necessari conèixer les conseqüències que poden comportar segons l’ambient, l’espècie o l’estació de l’any per tal d’avaluar en cada cas la conveniència o no de la seva utilització. En cas de dubte o sempre que sigui necessari es demanarà assessorament a experts i estudiosos que puguin aportar la informació que permeti triar la millor opció per a l’eficàcia del nostre treball i, per damunt de tot, el benestar dels animals.
4.    Es facilitarà a científics i responsables de la gestió dels espais naturals tota aquella informació obtinguda i que, al nostre entendre, pugui ser útil per a la conservació del Patrimoni Natural.
5.    Algunes àrees i algunes espècies estan protegides per normes especials. Caldrà, doncs, estar sempre al corrent d’aquestes disposicions. Si s’ha de treballar en alguna zona especialment sensible o fràgil o amb alguna espècie amenaçada caldrà obtenir les autoritzacions que estableixi de manera pública i legal l’administració competent
6.    S’aconsella fotografiar la natura tal com la trobem, sense manipular ni els éssers vius ni les formacions minerals. Si en alguns casos fos imprescindible fer-ho, caldria deixar una evidència mínima de la nostra intervenció.
7.    Cal passar tan desapercebut com sigui possible per tal d’evitar atraure l’atenció de persones menys informades sobre elements fràgils de l’entorn. També procurarem no difondre informació que pugui posar en risc aquests elements.
8.    És molt important no arrencar ni tallar les plantes o parts de les plantes, tant les que volem fotografiar com les que trobem al seu entorn. Si cal apartar branques, tiges o fulles que es troben en el nostre camp visual, procurarem fer-ho sense malmetre-les.
9.    Fotografiar animals captius o controlats o plantes cultivades pot, en algunes ocasions, minimitzar l’impacte de la nostra activitat sobre espècies especialment delicades.
       Tanmateix, i per assegurar la nostra credibilitat, sempre que les imatges s’hagin aconseguit en aquestes condicions ho indicarem clarament a qui hagi d’utilitzar les nostres fotografies.
10.   Quan fotografiem animals, un cop obtingudes les imatges desitjades, abandonarem l’espai en el que estem treballant sense deixar cap rastre i prendrem les mateixes precaucions que hem tingut en iniciar l’activitat per tal d’assegurar-nos que interferim el mínim possible en la seva activitat habitual.
11.   Sempre que percebem que la nostra activitat està influint negativament en el comportament dels animals o en l’equilibri establert en el medi en el que treballem, l’abandonarem tan aviat i de la manera més curosa que sigui possible.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.